Grobno mjesto

Gå till innehållet

Huvudmeny

HRONOLOGIJA


 

 Hronologija događaja za rezervisana grobna mjesta R-79/18 i R-80/1827.06.2018.g. Elvedin Mujić  je skolpio ugovor  br. 02-1089-st./18  sa JKP „Sana“
                      Za dva pojedinačna grobna mjesta i to R-79/18 i R-80/18 (Ugovor)

Između 01.07. i 01.10.2018.g. na susjedno neoznačeno dakle nerezervisano  grobno mjesto izvršen je    
                     ukop. Ovaj mezar nije ugrožavao grobna mjesta R-79/18 i R- 80/18 iz ugovora te nije     
                      pričinjavao nikakvu smetnju
12.10.2018.g. Pojavila se nova oznaku odnosno rezervaciju R-102/18 koja se nalazila između  
                       Mezara koji nije pričinjavao smetnju i grobnog mjesta R-80/18 iz mog ugovora.
                       Namjera je bila da se supruzi okopanog obezbjedi mjesto za budući ukop i izradu       
                       zajedničkog grobnog obilježja-spomenika.
                       Ova rezervacija je direktno zadirala u gabarite grobnog mjesta R-80/18 i oduzimala mu oko 82cm u širini.

12.10.2018.g. Nakon neuspjelog usmenog kontakta-razgovora sa namještenikom JKP „Sana“
                       odgovornim za gradska groblja isti dan sam na protokol preduzeća dostavio dopis sa mogućim rješenjem.
                       Računao sam na dobru volju i profesionalizam u JKP “Sana“, očekujući brzo riješenje.                                                                                                                                                                                     
                      
                       Dopis sam potkrijepio dokazima i to kako slijedi:  
                       Kpija ugovora br.02-1089-st.18
                       Fiskalni račun br.11711
                       Račun 009-1118-000175
                       Račun br. 05-170/18
                       Nalog blagajni br. 1083
                       Foto ispis sa dimenzijama (iz ugovora) budučih nadgrobnih spomenika kom 2

17.10.2018.g. Neformalno sam se satao sa jednim članom iz užeg rukovodstva
                      JKP „Sana“ te smo prodiskutovali nastalu uzurpaciju grobnog mjesta.

22.10.2018.g. Obavještavam JKP „Sana“ na službenu e-mail adresu jkp.sana@sanskimost.gov.ba
                      da nije bilo nikakvih promjena na terenu te ostajem u svemu kod mog dopisa od
                      12.10.2018.g.

Između 01. i 06.09.08.2019.g. Postavljeno je porodično grobno obilježje spomenik za umrlog
                       i za još uvijek živu suprugu. Tako se uzurpacija grobnog mjesta R-80/18 materijalizovala na očigled i uz
                        saglasnost JKP „Sana“
a suprotno ugovoru i ranijim prigovorima.

09.08.2019.g. Dopis JKP „Sana“  Obavijest pred tužbu sa zahtjevom :
                     - Dase izvrši povrat u pređašnje stanje sa poštovanjem ugovorom preuzetih obavea.
                      - Dase donese rješenje o privremenoj zabrani ukopa na R-102/18

                        Prilog br. 1 Slike

                       Slika 1. Stanje terena prije svih rezervacija i ukopa na dan 06.09.2017.g.
                       Slika 2. Stanje terana  poslije rezervacije R79/18 i R80/18 na dan 02.07.2018.g.
                       Slika 3. Stanje terena nakon ukopa i naknadne rezervacije R102/18 na dan 11.10.2018.g.
                       Slika 4. Stanje rezervacije  za R79/18 i R80/18 poslije uzurpacije na dan 08.08.2019.g
                       Slika 5. Prikaz mjera
                       Slika 6. Pokušaj zamjene R102/18 sa R62/18


                        Prilog br. 2  Dopis JKP Sana od 12.10.2018.g. sa pratečim dokumentima

                       2.1 Foto koji pokazuje da naknadna rezerv.102/18 ugrožava drastično rezerv.79 i 80                     
                       2.3 e-mail za  jkp.sana@sanskimost.gov.ba
                       2.4 Nalog blagajni br.1083 od 27.06.2018.g.
                       2.5 Ugovor br.02-1089-St./18  od 27.06.2018.g.
                       2.6 Fiskalni račun br.11711 27.06.2018.g.
                       2.7 Račun br.009-1118-000175 od 27.06.2018.g.
                       2.8 Račun za rezervaciju grobnog mjesta R-79/18 i R-80/18  br.05-170/18  od 27.06.2018              

16.08.2019.g. Prijava Općinskoj i Kantonalnoj inspekciji za Inspekcijski nadzor

16.08.2019.g. Dostava dopisa  i obavijest JKP „Sana“ o prijavi za Inspekcijski nadzor

13.09.2019.g. Tužba Općinskom sudu u S.Mostu

04.10.2019.g. Odgovor inspekcije

04.11.2019.g.  Proširenje tužbe i na korisnika uzurpiranog grobnog mjesta

13.11.2019.g. Pismo Načelniku

- Odluka o upotrebi uređivanju i održavanju grobalja i mezarja
  Službeni glasnik Općine S.Most br.7 od 18.12.2006.g.
  Vidi Članove 5, 17, 23, 24, 25 i 29 te 37

25.08.2020.g.  Dopis JKP Sana o krađi  grobnog mjesta R79/18

26.08.2020.g. Dopis JKP,Općini i Ivanki Mujagić o uzurpaciji i krađi grobnih mjesta

04.09.2020.g. Krivična prijava protiv JKP sana i stečajnog upravnika

 

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn