Grobno mjesto

Gå till innehållet

Huvudmeny

KRAĐA R-79/18

                                         Sanski Most, 25.08.2020.g.

Mujić Elvedin
10 oktobra br.24
79 260 Sanski Most
Tel. 0603 125 129
elvedin.mujic@gmail.com

Veza Ugovor br.02-1089-st./18 od 27.06.2018.god.

JKP ” SANA” Sanski Most-u stečaju
Meše Selimovića bb
79 260 Sanski Most

- Stečajni upravnik
- Tehnički direktor-rukovodioc


Poštovani,

Kao što več znate iz mojih ranijih dopisa uzurpirano mi je od Vaše strane jedno od dva grobna mjesta to jest R-80/18 i dodjeljeno grobnoj parceli R-102/18 koja je već pokrivena nadgrobnim spomenokom, naravno uz dostavljenu i od Vaše strane odobrenu projektnu dokumentaciju.
Po tom pitanju podnešena je tužba protiv vašeg Javnog preduzeća.

Obilaskom i ponovnim mjerenjem otkrio sam da je do sada nesporna grobna parcela R-79/18
sa pripadajućim obilježjem napadnuta. Umjesto betonskog stupčića sa oznakom R-79/18 na tom mjestu se nalazi novi betonski stupčić sa nečitkom oznakom, vjerovatno R-53/18 čiju fotografiju Vam dostavljam u prilogu.

Ovo više nije pravnim rječnikom rečeno uzurpacija koja se rješava parničnim postupkom, to je
krađa koja je krivično djelo koje se prijavljuje Javnom tužiocu i rješava u krivičnom postupku.

Molim Vas da se o ovom službeno na liceu mjesta uvjerite te da me pismeno ili putem e-maila obavjestite o preduzetim radnjama u roku od sedam dana od prijema ovog dopisa na protokol preduzeča.
Ovo iz razloga žurbe za podnošenje Krivične prijave Kantonalnom Javnom Tužilaštvu u Bihaču a obzirom da se u mom slučaju radi o sumnji na koruptivne aktivnosti prijavu nadležnim organima prema  Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/14,  kao i nevladinim organizacijama za pračenje korupcije u javnim ustanovama kojima i vi pripadate.

S poštovanjem.


Elvedin Mujić


Prilog: dvije fotografije    

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn